Hududiy vakolatli vakil

O'zbekiston Respublikasi Tashqi savdo varizligi tizimidagi hududiy vakolatli vakillari telefon raqamlari


Viloyat

Ismi sharifi

Telefon raqami

1

Qoraqalpog'iston Respublikasi

Jolabekov Vladimir Bakhtiyarovich

(91) 376 86 88

2

Andijon viloyati 

Uzakov Khusanboy Khasanbayevich

(97) 996 66 88

3

Buxoro viloyati 

VAKANT

-

4

Jizzax viloyati

Nishonov Umid Qaysarovich

(93) 309 00 03

5

Qashqadaryo viloyati 

Abdullayev Dilshod Murodovich

(98) 776 15 33

6

Navoiy viloyati 

Shukurov Oybek Gulomovich

(97) 322 00 71

7

Namangan viloyati 

VAKANT

-

8

Samarqand viloyati 

Suleymanov Nazhmiddin Bakhriyevich

(90) 104 15 00

9

Surxandaryo viloyati

Panjiyev Murod Normakhmatovich

(90) 226 39 50

10

Sirdaryo viloyati 

Menishev Damir Zakiyevich

(90) 610 13 13

11

Toshkent viloayti 

Madrakhimov Botirzhon Khasanboyevich

(90) 630 30 06

12

Farg'ona viloyati 

Sulaymonov Rustam Yuldashevich

(91) 191 01 78

13

Xorazm viloyati

Akhmedov Sherzod Atanazarovich

(91) 428-26-65