Boshqarmalar tuzilmasi


O’zbekiston Respublikasi tashqi savdo vazirligi markaziy apparatining

TUZILMASI

структура уз.png


структура uz.png