TSVning ruhsat beruvchi va boshqa tartib-taomillari

ISTIQBOLLI INVESTITSIYA TAKLIFLARINI KELISHISH MEXANIZMINI HAMDA XORIJIY INVESTITSIYALAR VA KREDITLARNI JALB ETISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO’G’RISIDA

04.08.2014y. |

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI YURIDIK SHAXSLARI TOMONIDAN CHET ELDA TASHKILOTLAR TASHKIL ETISH YOKI ULARNING USTAV FONDI (KAPITALI)DA ULUSH BILAN ISHTIROK ETISH TO’G’RISIDA XABARDOR ETISH TARTIBI HAQIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH TO’G’RISIDA

17.05.2013y. |

XORIJIY INVESTITSIYALAR ISHTIROKIDAGI KORXONALAR TOMONIDAN O’Z ISHLAB CHIQARISH EHTIYOJLARI UCHUN OLIB KELINAYOTGAN MOL-MULKNI SERTIFIKATLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHGA DOIR QO’SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TO’G’RISIDA

16.05.2011y. |

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI IQTISODIY ALOQALAR VAZIRLIGIDA O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI XO’JALIK YURITUVCHI SUB’EKTLARI TOMONIDAN TUZILADIGAN BARTER KONTRAKTLARI (SHARTNOMA, BITIMLAR)NI RO’YXATGA OLISH TARTIBI TO’G’RISIDA NIZOM (Adliya vazirligidagi reg.

02.12.2010y. |

TOVARLARNING KELIB CHIQISHINI SERTIFIKATLASHNI O’TKAZISH TARTIBI TO’G’RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA

13.08.2010y. |

SANOAT KOOPERATSIYASI ASOSIDA TAYYOR MAHSULOTLAR, BUTLOVCHI BUYUMLAR VA MATERIALLAR ISHLAB CHIQARISHNI MAHALLIYLASHTIRISH DASTURINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH VA AMALGA OSHIRISH BO’YICHA QO’SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TO’G’RISIDA

21.07.2010y. |

XORIJIY INVESTITSIYALAR VA KREDITLARNI JALB ETISH HAMDA O’ZLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO’G’RISIDA

24.07.2008y. |

YENGIB BO’LMAYDIGAN KUCHLAR (FORS-MAJOR) HOLATLARINI TASDIQLASH MEXANIZMINI AMALGA KIRITISH TO’G’RISIDA

07.07.2007y. |

TOVARLARNI QAYTAISHLASH JARAYONINING TEXNIK-IQTISODIY ASOSLARINI KELISHISH VA BOJXONA HUDUDIDAN TASHQARIDA TOVARLARNI QAYTA ISHLASHNING O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIY MANFAATLARIGA MUVOFIQLIGI TO’G’RISIDA XULOSALAR BERISH TARTIBI HAQIDAGI NIZOMNI TAS

31.10.2006y. |

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI IQTISODIY ALOQALAR, INVESTITSIYALAR VA SAVDO VAZIRLIGIDA O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI XO’JALIK SUBYEKTLARI TOMONIDAN TUZILADIGAN EKSPORT KONTRAKTLARI (SHARTNOMA VA BITIMLAR)NI RO’YXATGA OLISH VA IMPORT KONTRAKTLARI (SHARTNOMA V

03.07.2006y. |

INVESTITSIYA LOYIHALARINI TASDIQLASH VA AMALGA OSHIRISH MONITORINGI MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH, MURUVVAT YORDAMI YUKLARINI VA TEXNIK KO’MAKLASHISH MABLAG’LARINI HISOBGA OLISH VA NAZORAT QILISH CHORA-TADBIRLARI TO’G’RISIDA

15.11.2005y. |

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TASHQI SAVDO FAOLIYATINI YANADA ERKINLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO’G’RISIDA

26.07.2005y. |

YENGIB BO’LMAYDIGAN KUCHLAR (FORS-MAJOR) HOLATLARINI TASDIQLASH MEXANIZMINI AMALGA KIRITISH TO’G’RISIDA

15.02.2005y. |

TIJORAT FAOLIYATI UCHUN MO’LJALLANGAN TOVARLARNI OLIB KELUVCHI YURIDIK SHAXS BO’LMAGAN YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI DAVLAT RO’YXATIDAN O’TKAZISH, HISOBGA QO’YISH TARTIBI TO’G’RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA

02.09.2004y. |

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOJXONA KODEKSINING TOVARLARNI QAYTA ISHLASH BILAN BOG’LIQ QOIDALARINI AMALGA OSHIRISH CHORA-TADBIRLARI TO’G’RISIDA

17.08.2004y. |

TIJORAT FAOLIYATI UCHUN MO’LJALLANGAN TOVARLARNI OLIB KELUVCHI JISMONIY SHAXSLARNI RO’YXATDAN O’TKAZISHNI TARTIBGA SOLISH CHORA-TADBIRLARI TO’G’RISIDA

12.08.2004y. |

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDI ORQALI MAXSUS YUKLAR VA HARBIY TARKIBLARNING TRANZITINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH VA NAZORAT QILISH TO’G’RISIDA

21.02.2002y. |

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDA QAYTA ISHLASH (TOLLING) BO’YICHA OPERATSIYALARNI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TO’G’RISIDA NIZOM (Adliya vazirligidagi reg. 29.11.2000 y. N 987)

29.11.2000y. |

XORIJIY TIJORAT TASHKILOTLARNING O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDAGI VAKOLATXONALARINI AKKREDITATSIYA QILISH TARTIBI VA ULARNING FAOLIYATI TO’G’RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA

23.10.2000y. |

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МАХСУС ТОВАРЛАР ЭКСПОРТИ ВА ИМПОРТИНИ ЛИЦЕНЗИЯЛАШ ТАРТИБИ ТЎҒРИСИДА НИЗОМ

08.04.1998y. |