Maxsus iqtisodiy zonalar

EIIZ “Navoiy”
“Navoiy” Erkin industrial-iqtisodiy zonasi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2 dekabr 2008 yil № УП-4059 Qaroriga binoan yaratilgan. “Navoiy” EIIZ xorijiy investorlar uchun bizneslarini olib kirishlariga va raqobatbardoshlikda ustunlik imkoniyatlarini yaratib beradi.    
“Jizzax” MIIZ
“Jizzax” maxsus industrial zonasi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 18 martdagi №УП-4516 sonli Qaroriga asosan yaratilgan.
“Angren” MIIZ
“Jizzax” maxsus industrial zonasi 2012 yil 13 aprelda № УП-4436 sonli O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori bilan yaratilgan.