Ma'lumotlar

Axborot xizmati rahbari: Ravshanova Gulruxsor Saodatilloevna
Telefon: 238-52-13
Faks: 238-52-00
e-mail: r.guli@mfer.uz


2015 va 2016 yillar yakuni bo`yicha Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligiga jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan murojaatlarni ko`rib chiqilishi to`g`risida ma'lumot


Murojaatlarda ko`tarilgan masalalar Jami murojaatlar soni  Shu jumladan
Og`zaki
(qabul) murojaatlar
Yozma
(+YP) мurojaatlar
2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 Tashqi iqtisodiy masalalar 124 95 0 0 124 95
2 Erkin iqtisodiy zonalar 2 3 0 0 2 3
3 Imtiyozlar berish 15 7 0 0 15 7
4 Investitsiya bo`yicha 33 21 0 0 33 21
5 Jinoiy munosabatlar 2 1 0 0 2 1
6 Maxalliylashtirish bo`yicha 13 2 1 0 12 2
7 Mexnat masalalari 76 83 1 1 75 82
8 Moliyaviy yordam 19 14 0 0 19 14
9 Qimmatli qog`oz va valyuta masalasi  55 5 0 0 55 5
10 Biznes taklif 25 7 0 0 25 7
11 Bank munosabatlari 21 40 0 0 21 40
12 Paxta va ipak tolalari ajratish bo`yicha 27 3 0 0 27 3
13 Soliq va bojxona masalasi 29 27 0 0 29 27
14 Shikoyatlar 19 17 0 0 19 17
15 Xuquq va erkinliklarini amalga oshirishda amaliy yordam  26 14 2 0 26 14
16 Ma`lum masalada tushuntirish berish  39 20 0 39 20
17 Xo`jalik munosabatlari 16 9 0 0 16 9
18 Boshqa masalalar (sement, avtomobil sotish, yo`l qoidalari masalalari, boshqa fuqaroviy munosabatlar) 94 157 0 0 94 157
Jami 634 525 2 1 632 524


Murojaatlarda ko`tarilgan masalalar Og`zaki (qabul) murojaatlar bo`yicha  Yozma (+YP )murojaatlar bo`yicha
Vazirlik apparatida ko`rilgan Xududiy idoralarga yuborilgan Tegishli idoralar va hokimiyatlar-ga yuborilgan  Vazirlik apparatida ko`tarilgan Xududiy idoralarga yuborilgan Tegishli idoralar va hokimiyatlarga yuborilgan
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 Tashqi iqtisodiy masalalar 0 0 0 0 0 0 111 70 0 0 13 6
2 Erkin iqtisodiy zonalar 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
3 Imtiyozlar berish 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0 4 0
4 Investitsiya bo`yicha 0 0 0 0 0 0 33 14 0 0 0 1
5 Jinoiy munosabatlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
6 Maxalliylashtirish bo`yicha 1 0 0 0 0 0 10 2 0 0 2 0
7 Mexnat masalalari 1 1 0 0 0 0 65 74 0 0 7 3
8 Moliyaviy yordam 0 0 0 0 0 0 18 12 0 0 1 0
9 Qimmatli qog`oz va valyuta masalasi  0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 50 2
10 Biznes taklif 0 0 0 0 0 0 18 6 0 0 5 2
11 Bank munosabatlari 0 0 0 0 0 0 4 25 0 0 17 14
12 Paxta va ipak tolalari ajratish bo`yicha 0 0 0 0 0 0 20 10 0 0 7 0
13 Soliq va bojxona masalasi 0 0 0 0 0 0 20 24 0 0 7 0
14 Shikoyatlar 0 0 0 0 0 0 7 20 0 0 12 0
15 Xuquq va erkinliklarni amalga oshirishda amaliy yordam 0 0 0 0 0 0 20 24 0 0 9 12
16 Ma`lum masalada tushuntirish berish 0 0 0 0 0 0 25 20 0 0 15 2
17 Xo`jalik munosabatlari 0 0 0 0 0 0 15 12 0 0 6 3
18 Boshqa masalalar( sement, avtomobil sotib olish, yo`l qoidalari masalalari, boshqa fuqaroviy munosabatlar) 0 0 0 0 0 0 35 140 0 0 55 13
Jami 2 1 0 0 0 0 420 465 0 0 212 59