Shavkat Mirziyoyev visited a small industrial zone in the city of Fergana

Print 24.06.2017 y. | 15:19 Shavkat Mirziyoyev visited a small industrial zone in the city of Fergana